Nuttige links

Hieronder vindt U een aantal websites met nuttige informatie:

Moet ik dringend naar de dokter?

www.moetikdringendnaardedokter.be

Wetenschappelijk onderbouwde patiënteninformatie

www.thuisarts.nl

www.gezondheidenwetenschap.be

Wachtdiensthttps://www.huisartsenwachtposten.be
Apotheek van wachtwww.apotheek.be
Informatie over vroegtijdige opsporing prostaatkankerhttp://www.dekeuzemaken.be/nl/
Rode Kruis: Mag ik bloed of plasma geven?https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/mag-ik-geven/

Levenseinde: Wilsverklaring

Samen met uw huisarts kan u uw wilsverklaringen opstellen: dit is een document waarin u uw wensen in verband met uw levenseinde vastlegt. Zij bestaan uit drie belangrijke documenten:

Document 1

waarop u aanduidt wie u vertegenwoordigt, mocht u wilsonbekwaam worden.
Indien u dit niet zelf doet,  kan een vrederechter iemand naar eigen goeddunken aanduiden.
Indien u wel een vertegenwoordiger aangeduid hebt, is uw wil wet. Een vertegenwoordiger moet Belg zijn en meerderjarig zijn. Er kunnen nooit 2 vertegenwoordigers aangeduid worden.

Document 2

is in verband met de zorgen en behandelingen die u NIET meer wenst, mocht u wilsonbekwaam worden door vb dementie.  Dit noemt men de “negatieve wilsverklaring in het kader van de Wet op de Patiëntenrechten”.
Zo kunt u op voorhand vastleggen wat u bij wilsonbekwaamheid niet meer wilt, vb “ik wil nooit sondevoeding”.

Document 3

is de wilsverklaring in het kader van de Wet op Euthanasie waarbij u op voorhand enkel kan vastleggen dat u wilt dat op u euthanasie toegepast wordt als u zich in een onomkeerbaar coma bevindt. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u op voorhand géén euthanasie vragen voor het geval u ooit dement zou worden!

Document 4

indien u wenst uw organen te doneren na overlijden, kan u dit via document 4 vastleggen.

Document 5

met dit document is het mogelijk om uw wijze van teraardebestelling op voorhand vast te leggen

Via deze link kan u de wilsverklaringen bekijken en afdrukken: WILSVERKLARING

 

Besluit

1.     Uw vertegenwoordiger beslist in uw plaats als u wilsonbekwaam wordt maar moet natuurlijk uw wilsverklaringen steeds volgen, voor zo ver die er zijn.

2.     In de negatieve wilsverklaring legt u vast wat u niet meer wenst van zorgen of behandelingen als u dement wordt. Dit moeten alle zorgverleners respecteren.

3.     Met de wilsverklaring inzake euthanasie legt u op voorhand vast dat u wil dat op u euthanasie toegepast wordt bij een onomkeerbaar coma. 

Wij raden u echter aan om al deze beslissingen in verband met het levenseinde aan zo veel mogelijk vertrouwenspersonen te geven, ook aan uw huisarts!

U kan ook beslissen dat u uw lichaam na uw dood schenkt aan de wetenschap. Zie verder: http://www.uzgent.be/nl/patienten/orgaandonatie-en-lichaamafstand/Paginas/orgaandonatie-en-lichaamsafstand.aspx